Podpora podjetjem pri pridobitvi finančnih virov

- za namen nakupa zemljišča ali nepremičnine

Našim poslovnim strankam nudimo podporo pri pridobitvi finančnih sredstev z namenom nakupa zemljišč ali nepremičnin pri komercialnih bankah, SID banki ali pri Podjetniškem skladu. Podpora zajema sestavo poslovnega načrta ter nato iskanje in dogovarjanje z najboljšimi ponudniki posojil. Dobro poznamo posojilno ponudbo na trgu in najdejo najbolj ugodno rešitev.

Banke odobrijo financiranja, ko so poslovne ideje jasno prikazane v finančnem jeziku - jeziku, ki ga banke najbolje razumejo. Zato je kvaliteten poslovni načrt lahko jeziček na tehtnici v procesu pridobivanja posojila. Pomemben vidik uspešnega financiranja je upravljanje odnosov z bankami s konsistentno in zaupanja vredno komunikacijo.

Mi poznamo potrebe naših stran ter hkrati razmišljanje in finančni jezik bank, saj smo že vrsto let vpeti v številne nepremičninske projekte, ki so bili izvedeni ob financiranju s strani bank.

Vsebina poslovnega načrta je običajno:

  • Kratka predstavitev podjetja in opis potrebe po pridobitvi posojilnih sredstev
  • Tržna analiza
  • Strateške usmeritve
  • Organizacija podjetja, delovnih procesov, kadri in kapacitete
  • Prodajni segmenti s planom prodaje in gibanje EBITDA
  • Plan aktivnosti
  • Finančne projekcije in ključni kazalniki
  • Načrt kapitalske utrditve kreditojemalca

Ko so na voljo vsi potrebni podatki se kvaliteten poslovni načrt izdela v roku tedna dni.